HOT

Nhựa PA6 Durethan BKV30 000000 (PA6, 30%GF, màu trắng & đen), Lanxess

0 ₫

Tên sản phẩm:Hạt nhựa PA6 Durethan BKV30 000000 (PA6, 30%GF, màu trắng & màu đen)
Mã sản phẩmDurethan BKV 30 000000
Nhóm sản phẩm:Hạt nhựa PA6 30%GF

Hạt nhựa PA6 30%GF, màu đen

0 ₫

Tên sản phẩm:Hạt nhựa PA6 30%GF, màu đen
Mã sản phẩmHạt nhựa PA 30%GF, màu đe
Nhóm sản phẩm:Hạt nhựa PA6 30%GF

Hạt nhựa PA6 30%GF, màu trắng

0 ₫

Tên sản phẩm:Hạt nhựa PA6 30%GF, màu trắng
Mã sản phẩmHạt nhựa PA6 30%GF, màu t
Nhóm sản phẩm:Hạt nhựa PA6 30%GF

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN