HOT

Nhựa PBT Pocan B1505 000000, màu trắng

0 ₫

Tên sản phẩm:Pocan B1505 000000, màu trắng
Mã sản phẩmPocan B1505
Nhóm sản phẩm:Hạt nhựa PBT

PBT 3030 (30% sợi thủy tinh, màu ngà vàng hoặc màu đen)

0 ₫

Tên sản phẩm:PBT 3030 (30% sợi thủy tinh, màu ngà vàng hoặc màu đen)
Mã sản phẩmPBT 3030
Nhóm sản phẩm:Hạt nhựa PBT

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN