HOT

Nhựa PC-1100U, trong suốt, Lotte

0 ₫

Tên sản phẩm:Nhựa PC-1100U, Lotte
Mã sản phẩmNhựa PC-1100U, Lotte
Nhóm sản phẩm:Hạt nhựa PC
HOT

Nhựa PC-1150U, trong suốt, Lotte

0 ₫

Tên sản phẩm:Nhựa PC-1150U, Lotte
Mã sản phẩmNhựa PC-1150U, Lotte
Nhóm sản phẩm:Hạt nhựa PC
HOT

Hạt nhựa PC Makrolon 2807 550115, trong suốt, Covestro

0 ₫

Hạt nhựa PC Makrolon 2807 550115, trong suốt, Covestro

HOT

Hạt nhựa PC Makrolon 2407 550115, trong suốt, Covestro

0 ₫

Tên sản phẩm:Hạt nhựa PC Makrolon 2407 550115, trong suốt, Covestro
Mã sản phẩmMakrolon 2407 550115
Nhóm sản phẩm:Hạt nhựa PC

Thư ủy quyền Covestro - Alpha nhà phân phối chính thức nhựa PC...

0 ₫

Tên sản phẩm:Thư ủy quyền Covestro - Alpha nhà phân phối chính thức nhựa PC Makrolon
Mã sản phẩmPC Makrolon
Nhóm sản phẩm:Hạt nhựa PC

Nhựa PC 1070U, Lotte

0 ₫

Tên sản phẩm:Nhựa PC 1070U, Lotte
Mã sản phẩmNhựa PC 1070U
Nhóm sản phẩm:Hạt nhựa PC
HOT

Hạt nhựa PC Makrolon 2807 010131 (trắng điện)

0 ₫

Tên sản phẩm:Hạt nhựa PC Makrolon 2807 010131 (trắng điện)
Mã sản phẩmMakrolon 2407, 2807 01013
Nhóm sản phẩm:Hạt nhựa PC

Nhựa PC 20%, 30% GF

0 ₫

Tên sản phẩm:Nhựa PC 20%, 30% GF
Mã sản phẩmMakrolon 8025, 8035
Nhóm sản phẩm:Hạt nhựa PC

Hạt nhựa Makrolon 2805 750309 ( màu khói, trong suốt)

0 ₫

Tên sản phẩm:Hạt nhựa Makrolon 2805 750309 ( màu khói, trong suốt)
Mã sản phẩmHạt nhựa PC 2805 750309
Nhóm sản phẩm:Hạt nhựa PC

Nhựa PC Panlite L-1250Z 100, Teijin

0 ₫

Tên sản phẩm:Nhựa PC Panlite L-1250Z 100, Teijin
Mã sản phẩmNhựa PC Panlite L-1250Z 1
Nhóm sản phẩm:Hạt nhựa PC

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN