HOT

Hạt nhựa PA6 Durethan BC30S (màu tự nhiên & màu đen)

0 ₫

Tên sản phẩm:Hạt nhựa PA6 Durethan BC30S (màu tự nhiên & màu đen)
Mã sản phẩmDurethan BC30S
Nhóm sản phẩm:Hạt nhựa PA6

Hạt nhựa PA6 (Nylon 6)

0 ₫

Tên sản phẩm:Hạt nhựa PA6 (Nylon 6)
Mã sản phẩmPA6 Grade 2100 color ANC1
Nhóm sản phẩm:Hạt nhựa PA6

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN